מכשיר בדיקה

תחנת מבחן של דאליאן
מבחן קשיות
מבחן רעש ורעידות
מד לחץ
מבחן PT 
תחנת מבחן שניאנג
תחנת מבחן שיג'יאז'ואנג
ספקטרומטר
מבחן טמפרטורה
איתור פגמים באולטרסאונד
ספקטרומטר XRF
סורק תלת מימד